: مجتمع های تجاری ، اداری ، اقامتی و گردشگری 

 

مجتمع اداری تجاری زمرد

 

مجتمع مسکونی پردیس

 

مجتمع تجاری تهران

 

مجموعه اقامتی ، گردشگری و تفریحی زردبند

 

ساختمان بانک صادرات خوزستان - شعبه امیدیه

 

صدا و سیمای کردستان عراق

 

هتل تاوراکس

 

ویلاهای خصوصی در لواسان