کارفرما : پردیس فارابی دانشگاه تهران    

   

طراحی : در سال 1392    

متراژ : 1900 متر مربع    

محل : کیلومتر 5 جاده قدیم قم-تهران    

پردیس فارابی دانشگاه تهران   

اسکلت : فلزی