طراحی :در سال 1380

متراژ:60000 مترمربع    

محل :اهواز، بلوار آزادگان