طراحی :در سال 1390

متراژ : 49000 متر مربع    

محل :لواسان، ابتدای جاده فشم، زردبند    

شامل: سینما، تئاتر، سالن اجتماعات،    

آپارتمان اقامت موقت، پارکینگ طبقاتی