کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   

ظرفیت :600 ئانشجو   

متراژ : 9000 متر مربع    

محل : تهران-خیابان ولیعصر-سایت نیایش      

شامل : سالن ورزشی-سالن اجتماعات

مهمانسرا و غیره