کارفرما : دانشگاه تهران  

طراحی : در سال 1391    

متراژ : 22000 متر مربع    

محل : تهران-امیر آباد شمالی   

  • طرح بازنگری پارک علم و فناوری
  •