کارفرما : دانشگاه تهران  

طراحی : در سال 1394    

متراژ : 22000 متر مربع    

محل : تهران-امیر آباد شمالی